ทุกความห่วงใย ส่งต่อเพื่อคนที่คุณรัก

ทุน 1 ล้านบาท
=
มรดก 1 ล้านบาท

ผลตอบแทนไม่เสียภาษี

ทุน 1 ล้านบาท
=
มรดก 1 ล้านบาท

ผลตอบแทนไม่เสียภาษี

ทุน 1 ล้านบาท
=
มรดก 1 ล้านบาท

ผลตอบแทนไม่เสียภาษี

ตอบคำถาม
สุขภาพ
เพียง 3 ข้อ

การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

ตอบคำถาม
สุขภาพ
เพียง 3 ข้อ

การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

จ่ายเบี้ย 10 ปี
คุ้มครองถึง
อายุ 85 ปี

จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองนาน ลดหย่อนภาษีได้

จ่ายเบี้ย 10 ปี
คุ้มครองถึง
อายุ 85 ปี

จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองนาน ลดหย่อนภาษีได้

คุ้มครอง
สูงถึง 31 เท่า

สร้างมรดกหลักล้าน คุ้มครองตั้งแต่วันแรก
ที่จ่ายเบี้ย

คุ้มครอง
สูงถึง 31 เท่า

สร้างมรดกหลักล้าน คุ้มครองตั้งแต่วันแรก
ที่จ่ายเบี้ย

กรุงไทย-แอกซ่า  iProtect S

● ค่าเบี้ยถูก จ่ายเบี้ยสั้น 10 ปี คุ้มครองนานถึงอายุ 85 ปี
● คุ้มครองสูง 31 เท่าของเบี้ยปีแรก รับความคุ้มครองถึง 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันแรกที่จ่ายเบี้ย
● ค่าเบี้ย ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
● เงินมรดก ไม่เสียภาษีมรดก
● อายุผู้เอาประกันภัย 18-55 ปี

ลงทะเบียนรับรายละเอียด

*กรณีผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 20 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท

เริ่มต้นเพียง
88 บาท/วัน
*

"สร้างมรดก เพื่อคนที่คุณรัก"

รับรายละเอียดความคุ้มครอง

สร้างมรดกหลัก 1,000,000

พร้อมปกป้อง รับมือความสูญเสีย

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

KRUNGTHAI-AXA LIFE

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชำระเบี้ย 10 ปี

จ่ายผลประโยชน์ 1,000,000 บาท
เมื่อครบอายุสัญญา

ให้ความคุ้มครองทันที*

1,000,000 บาท ตั้งแต่ชำระเบี้ยวันแรก

แผนประกันมรดก

สนใจซื้อประกัน
02-333-3338

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล

 iProtect     S

KRUNGTHAI-AXA ©2018 All Rights Reserved

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สร้างมรดกหลัก 
1,000,000  พร้อมปกป้อง
รับมือความสูญเสีย

กรุงไทย-แอกซ่า
iProtect  S 

"สร้างมรดก เพื่อคนที่คุณรัก"

 iProtect S

กรุงไทย-แอกซ่า  iProtect S

● ค่าเบี้ยถูก จ่ายเบี้ยสั้น 10 ปี
●  คุ้มครองนานถึงอายุ 85 ปี
● คุ้มครองสูง 31 เท่าของเบี้ยปีแรก

● รับความคุ้มครองถึง 1 ล้านบาท
● ตั้งแต่วันแรกที่จ่ายเบี้ย
● ค่าเบี้ย ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไข

●  ของกรมสรรพากร
● เงินมรดก ไม่เสียภาษีมรดก
● อายุผู้เอาประกันภัย 18-55 ปี

ส่งต่อทุกความห่วงใย
ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ประกันชีวิตที่ปกป้องคนที่คุณรัก
อยู่ดูแลในทุกความสำเร็จ เริ่มกองมรดกวันนี้
เพื่อความอุ่นใจของครอบครัวในวันข้างหน้า

เริ่มต้นเพียง
88 บาท/วัน
*

*กรณีผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 18 ปี
จํานวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท

สนใจแผนนี้ คลิก!

แผนประกันมรดก (รายเดือน)

2,858
2,915
2,982
3,177
3,612
4,494
4,971
5,352

หญิง(บาท)

3,231
3,270
3,320
3,654
4,050
5,081
5,890
6,759

ชาย(บาท)

20
25
30
35
40
45
50
55  

อายุ(ปี)

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท

1,474
1,502
1,536
1,633
1,851
2,292
2,530
2,721

หญิง(บาท)

1,660
1,680
1,705
1,872
2,070
2,585
2,990
3,424

ชาย(บาท)

20
25
30
35
40
45
50
55  

อายุ(ปี)

จำนวนเงินเอาประกัน 500,000 บาท

589
601
614
653
740
916
1,012
1,088

หญิง(บาท)

664
672
682
748
828
1,034
1,916
1,370

ชาย(บาท)

20
25  
30
35
40
45
50
55

อายุ(ปี)

จำนวนเงินเอาประกัน 200,000 บาท

ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ

iProtect S

กรุงไทย - แอกซ่า

iProtect S

ประกันคุ้มครองตลอดชีพ
เปลี่ยนเงินหลักร้อย เป็นมรดกหลักล้าน

คุ้มครอง
สูงถึง 31 เท่า

สร้างมรดกหลักล้าน
คุ้มครองตั้งแต่วันแรก
ที่จ่ายเบี้ย

จ่ายเบี้ย 10 ปี
คุ้มครองถึง
อายุ 85 ปี

จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองนาน 
ลดหย่อนภาษีได้

ตอบคำถาม
สุขภาพ
เพียง 3 ข้อ

การรับประกันเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัท

ทุน 1 ล้านบาท
=
มรดก 1 ล้านบาท

ผลตอบแทนไม่เสียภาษี

ทุน 1 ล้านบาท
=
มรดก 1 ล้านบาท

ผลตอบแทนไม่เสียภาษี

ชำระเบี้ย 10 ปี

จ่ายผลประโยชน์ 1,000,000 บาท
เมื่อครบอายุสัญญา

ให้ความคุ้มครองทันที*

1,000,000 บาท ตั้งแต่ชำระเบี้ยวันแรก

KRUNGTHAI-AXA LIFE

สนใจซื้อประกัน 02-333-3338
เวลาทำการ 9:00 - 19:00 น.

แผน 1 (รายเดือน)

เอาเงินประกัน
200,000  บาท

อายุ(ปี) 

20
25
30
35
40
45
50
55เพศหญิง

589.-
601.-
614.-
653.-
7
40.-
916.-
1,012.-
1,088.-เพศชาย

664.-
672.-
682.-
748.-
828.-
1,034.-
1,196.-
1,370.-แผน 3 (รายเดือน)

เอาเงินประกัน
1,000,000  บาท

อายุ(ปี) 

20
25
30
35
40
45
50
55เพศหญิง

2,858.-
2,915.-
2,982.-
3,177.-
3,612.-
4,494.-
4,971.-
5,352.-เพศชาย

3,231.-
3,270.-
3,320.-
3,654.-
4,050.-
5,081.-
5,890.-
6,759.-แผน 2 (รายเดือน)

เอาเงินประกัน
500,000  บาท

อายุ(ปี) 

20
25
30
35
40
45
50
55เพศหญิง

1,474.-
1,502.-
1,536.-
1,633.-
1,851.-
2,292.-
2,530.-
2,721.-เพศชาย

1,660.-
1,680.-
1,705.-
1,872.-
2,070.-
2,585.-
2,990.-
3,424.-สร้างมรดก เพื่อคนที่คุณรัก

iProtect S

ประกันชีวิต
คุ้มครองตลอดชีพ

สร้างมรดก เพื่อคนที่คุณรัก

*กรณีผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 20 ปี
จํานวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท

สร้างมรดกหลักล้านบาทตั้งเเรกวันเเรก
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ คุ้มครอง 31 เท่า
ชําระเบี้ย 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85
ค่าเบี้ยลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท*

สร้างมรดกหลักล้านบาทตั้งเเรกวันเเรก
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ คุ้มครอง 31 เท่า
ชําระเบี้ย 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85
ค่าเบี้ยลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 100,000 บาท*


Exclusive Privilege

KTC มอบสิทธิพิเศษ 3 ต่อ!

เงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติม

แลกรับเครดิตเงินคืน

ต่อที่ 1

0.5%

ของค่าเบี้ยประกันชีวิต

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC
ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

รับสิทธิ์โปรโมชัน

แลกรับเครดิตเงินคืน

12%

ต่อที่ 2

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
เท่ายอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต/เซลส์สลิป

รับสิทธิ์โปรโมชัน

ต่อที่ 2

Exclusive Privilege
KTC มอบสิทธิพิเศษ 3 ต่อ!

12.5%

ต่อที่ 2

แลกรับเครดิตเงินคืน

รับสิทธิ์โปรโมชัน

แลกรับเครดิตเงินคืน

รับสิทธิ์โปรโมชัน

0.5%

ของค่าเบี้ยประกันชีวิต

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ต่อที่ 1

รับสิทธิ์โปรโมชัน

ต่อที่ 2

แลกรับเครดิตเงินคืน

12%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต/เซลส์สลิป

ต่อที่ 3

แบ่งชำระเบี้ยประกัน

0%

นาน 3 เดือน

วันนี้ - 26 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

รับสิทธิ์โปรโมชัน

แบ่งชำระเบี้ยประกัน

ต่อที่ 3

0%

วันนี้ - 26 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC
ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

รับสิทธิ์โปรโมชัน

นาน 3 เดือน

ลูกค้าสัมพันธ์ 1159

ลูกค้าสัมพันธ์ 1159