4 เหตุผลที่ควรสร้างมรดก กับ
iProtect S
รับความคุ้มครอง
สูงตั้งแต่วันแรก
ในขณะที่ลงทุนรูปแบบอื่นใช้เวลา
กว่า 50 ปีถึงจะสร้างกองมรดกได้
1 ล้านบาท
การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถลด
หย่อนภาษีภายใต้เงื่อนไข
ของกรมสรรพากร
ผลตอบแทนแน่นอน
ไม่ผันผวนตามภาวะ
เศรษฐกิจ
ถ้าทุนประกัน 1 ล้านบาท
กองมรดกของคุณ ก็จะมีค่า
1 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา
ผลประโยชน์ที่ทายาท
ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษี
และค่าธรรมเนียม
ไม่ต้องจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
 • ความคุ้มครองสูงตั้งแต่วันแรกที่คุณจ่ายเบี้ย จะจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ก็ได้ความคุ้มครอง เต็มวงเงินทุนประกันตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง
 • ค่าเบี้ยถูกสบายกระเป๋า
 • จ่ายเบี้ยสั้น แค่ 10 ปี
 • เงินผลประโยชน์ไม่เสียภาษี แต่เบี้ยลดหย่อนภาษีได้สามารถสร้างเป็นกองมรดกที่ระบุตัวทายาทและไม่ต้องเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมการรับกองมรดก ในขณะที่เบี้ยประกันภัยสามารถหักภาษีได้รายปี
 • อายุรับประกัน : 20 ปี – 55 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย : 10 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 85 ปี
 • ความคุ้มครองชีวิต : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสะสมไป แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท
 • การลดหย่อนภาษี : เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 • สามารถสร้างมรดกเป็นหลักประกันให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันแรก
  เพราะได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนตั้งแต่วันแรกที่จ่ายเบี้ย
 • ไม่ต้องกังวลถึงความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินของผู้ให้
  ไม่ต้องกังวลกับความผันผวนทางเศรษฐกิจหรือการเงิน
 • อุ่นใจในวัย 85 ปี
  มีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายในวัยชรา
 • หมดห่วงคลายกังวลในตัวลูกหลาน
  มอบมรดกให้ลูกหลานในยามที่เราสูงวัย หรือไม่สามารถดูแลคนที่เรารักได้
คุณรู้หรือไม่? ทุก 1 ชั่วโมงมีคนเสียชีวิต ถึง 50 คน*

“แล้วคุณพร้อมหรือยังที่จะปกป้องครอบครัวของคุณจากความสูญเสีย”

ให้คุณเปลี่ยนเงินหลักร้อย เป็นมรดกหลักล้าน
กรณีที่ 1 :  ชำระเบี้ยเพียง 10 ปี
จ่ายผลประโยชน์ 1,000,000 บาท*
เมื่อครบอายุสัญญา
กรณีที่ 2 :  หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ให้ความคุ้มครองทันที 1,000,000 บาท*
ตั้งแต่ชำระเบี้ยวันแรก